นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บิ๊กบลูมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Dino Mart, www.dinobigmart.com) ให้ความสำคัญในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมาก บริษัทจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่ และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ทางบริษัทโดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก

บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อใช้ในการให้บริการต่อท่านเท่านั้น บริษัทอาจขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทางบริษัทจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทางบริษัททำกับท่านเท่านั้น ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น

ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของบริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัท ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัท ทางบริษัทจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัท และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทเพื่อสร้างบัญชีสมาชิก ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า
 • อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่ทางบริษัท หากข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใดๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
 2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อของทางบริษัท
 3. เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อของทางบริษัท
 4. เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านช่องทางการสั่งซื้อของทางบริษัท บริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
 5. เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน
 6. เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
 7. เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 8. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ
 9. เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 10. เพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาการใช้งานและเนื้อหา
 11. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากทางบริษัทต้องปฏิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการร้องขอ

ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์ กฎหมาย และคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการที่จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ นั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ เราอาจต้องทำการขายหรือซื้อห้างร้าน สาขาย่อย หรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่มีมาแต่ก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

3. สิทธิ์ของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

หากทางบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทางบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การถอนความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตจำนงที่จะไม่ให้ทางบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแสดงเจตจำนงของท่านในการยกเลิกความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาตให้ทางบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาทางกฎหมายในกรณีดังกล่าว

5. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือการล่าช้าอื่นๆ ในการให้บริการ

ทางบริษัทจะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทางบริษัทได้เคยแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับทางบริษัท หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกนำไปใช้ หรืออาจถูกนำไปใช้ หรือถูกเปิดเผยโดยทางบริษัทภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนบุคลของท่านที่ถูกบันทึกไว้

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากท่านไว้อย่างปลอดภัย ทางบริษัทจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

รหัสผ่านของท่านเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้อื่น หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทางบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อกับทางบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน ทางบริษัทขอเตือนว่าท่านต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท

9. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทางบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใดๆ ในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอาจจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้นๆ สินค้า
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทจะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอหรือไม่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซท์ของบริษัท

11. การติดต่อกับทางบริษัท

หากท่านต้องการติดต่อกับทางบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัย ข้อติชม ข้อร้องเรียนใดๆ หรือท่านต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคโปรดติดต่อที่

บริษัท บิ๊กบลูมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 84/31 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 064-931-5588
อีเมล์: dino@dinobigmart.com