ที่ถอนลวดเย็บกระดาษชนิดคีม คีมถอนลวดเย็บกระดาษ ที่ถอนลวด ที่ถอดแม็กเย็บ (12แพ็ค) (BA148-P)

200 บาท

1 โหลมี 12 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 10