โต๊ะไม้พับได้ โต๊ะคอมพิวเตอร์พับได้ มีพัดลม USB

600 บาท