ข้อมูลเล่มทะเบียนรถมอไซค์ล่าสดในปี 2023 นี้และมีไว้ใช้ทำอะไร?

เล่มทะเบียนรถมอไซค์คืออะไร


เล่มทะเบียนรถมอไซค์คือเอกสารสำคัญที่มีรายละเอียดต่างๆของรถคันนั้นเช่นประวัติการครอบครองรถ เลขตัวถังหรือเลขเครื่องยนต์รถ ประวัติการเสียภาษี รวมทั้งอายุของรถคันนั้นๆ ซึ่งเล่มทะเบียนรถมอไซค์นอกจากจะเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดและข้อมูลของรถแล้วเล่มรถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถใช้แทนทะเบียนรถในกรณีที่ทะเบียนรถหายหรือชำรุดได้ด้วย ซึ่งเล่มทะเบียนรถมอไซค์ผู้ใช้รถจะต้องพกสำเนาเอกสารของเล่มทะเบียนรถมอไซค์ไว้ติดรถตลอดเวลา และถ้าเช็คเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้วพบว่าเล่มทะเบียนรถมีการหมดอายุควรที่จะรีบต่อทะเบียนรถมอไซค์ให้ด่วนที่สุด ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะ

สามารถต่อเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ตอนไหน ซี่งการต่อทะเบียนรถมอไซค์ในปี 2566 หรือ 2023 สามารถที่จะทำผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลยทันที โดยจะต้องติดต่อก่อนที่ทะเบียนรถจะหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือนก็ได้ แต่อย่าปล่อยให้หมดอายุก่อนเด็ดขาดเล่มทะเบียนรถมอไซค์หายต้องทำอย่างไร


หากเราตรวจสอบเล่มทะเบียนรถมอไซค์แล้วพบว่าเล่มทะเบียนรถมอไซค์หายเราควรรีบติดต่อเพื่อขอทําเล่มรถมอไซค์ใหม่ในทันที โดยการติดต่อขอทำเล่มทะเบียนรถมอไซค์หายจะต้องใช้เอกสารดังนี้ เอกสารคำร้องหรือใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ ถ้าเป็นนิติบุคคลจะใช้บัตรประจำตัวประชาชานของผู้มีอำนาจลงนามและหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน

6 เดือน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อขอเล่มทะเบียนรถมอไซค์ในจังหวัดที่เขาจดทะเบียนรถไว้เท่านั้นซึ่งการทําเล่มรถมอไซค์ใหม่จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการทําเล่มรถมอไซค์ใหม่เป็นจำนวนเงิน 105 บาท หลายคนอาจจะสงสัยว่าการทําเล่มรถมอไซค์ใหม่เล่มทะเบียนได้ตอนไหน ตอบได้เลยว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการทําเล่มรถมอไซค์ใหม่จะสามารถรับเล่มทะเบียนรถมอไซค์ได้เลยทันทีเล่มทะเบียนรถมอไซค์ใช้ทำอะไรได้บ้าง


เล่มทะเบียนรถมอไซค์นอกจากจะใช้เป็นเอกสารในการยืนยันตัวตนของรถมอไซค์และผู้ครอบครองรถแล้วเล่มทะเบียนรถมอไซค์ยังสามารถใช้ในการยื่นกู้สินเชื่อแบบไม่โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์กับสถาบันทางการเงินต่างๆได้ด้วย หรือถ้าหากมีการซื้อขายรถมอไซค์ระหว่างบุคคลแล้วเล่มทะเบียนรถก็ถือเป็นเอกสารที่จะต้องติดตามตัวรถไปและจะต้องมีการโอนเป็นชื่อผู้ครอบครองคนใหม่ ซึ่งค่าโอนเล่มมอเตอร์ไซค์ในการซื้อขายรถแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าโอนค่าโอนเล่มมอเตอร์ไซค์จำนวน 100 บาท

Scroll to Top